Hand en Voetensalon Mariska - Simm classificatie
Hand en Voetensalon Mariska - Uw specialist voor  handen en voeten!
Simm's classificatie:
Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt gebruik gemaakt van de ‘simms-classificatie’. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus of meerdere ulcera.

De classificatie loopt van klasse 0 = geen verlies protectieve sensibiliteit (PS) of Perifeer arterieel vaatlijden ( PAV) tot klasse 3 = ulcus of amputatie in voorgeschiedenis.


Het is wettelijk vastgelegd dat in de basisverzekering alleen de behandeling van simms 1 t/m 3 in aanmerking komt voor vergoeding. Daarom eisen sommige zorgverzekeraars de vermelding van de simms-classificatie op de nota van de patiënt. Deze verandering is het gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel.

De zorgverzekeraars kunnen bij het ontbreken van de classificatie ervoor kiezen de nota’s niet uit te betalen.
 
Mochten er nog vragen zijn dan help ik u graag!